Cyberprzestępczość: Rosnące zagrożenie cyberatakamiZagrożenie cyberprzestępczością rośnie wraz z rozwojem Internetu rzeczy (IoT). Inteligentne domy, smartfony, podłączone samochody i inteligentne miasta są częścią tej cyfrowej transformacji. IoT oferuje firmom nowe możliwości zwiększenia efektywności i usprawnienia działań. Wprowadza jednak również nowe zagrożenia ze strony cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać więcej połączonych ze sobą urządzeń do przeprowadzenia wyrafinowanych ataków. W 2018 roku na rynku było ponad 16 miliardów urządzeń IoT, a liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 25% w ciągu najbliższych dwóch lat. Stanowi to ogromną szansę dla firm, które chcą zoptymalizować swoje działania poprzez wykorzystanie połączonych urządzeń. Oznacza to jednak również, że hakerzy mają nowe sposoby na uzyskanie dostępu do wrażliwych danych i kont użytkowników.

Jaki jest koszt cyberprzestępczości?

Szacuje się, że cyberprzestępczość kosztuje globalnie około 600 mld USD rocznie. Obejmuje to koszty szkód, napraw, opłat prawnych i utraconych przychodów. Sektor usług finansowych jest najczęściej atakowany przez cyberprzestępców, a najwięcej incydentów odnotowuje się w sektorze oprogramowania i technologii informacyjnych, a także w sektorze publicznym.

Rosnący wskaźnik cyberprzestępczości oznacza również, że usuwanie skutków ataku staje się coraz bardziej kosztowne. Wynika to częściowo z rosnącego tempa ataków, ale również z faktu, że w ostatnich latach firmy włożyły więcej wysiłku w zabezpieczenie swoich operacji. Dlatego też średni koszt cyberprzestępstwa znacznie wzrósł od 2010 r. Oprócz bezpośrednich kosztów cyberprzestępczości istnieją również koszty pośrednie, które również należy wziąć pod uwagę. Mogą one obejmować uszczerbek na reputacji firmy, koszty zatrudnienia nowych pracowników w celu pokrycia utraty produktywności z powodu przestoju oraz wpływ na klientów. Koszty pośrednie cyberprzestępczości mogą być często nawet większe niż koszty bezpośrednie.

Dlaczego firmy padają ofiarą cyberprzestępczości?

Firmy padają ofiarą cyberprzestępczości, ponieważ nie są na to przygotowane. Nie mają odpowiednich zasad ani środków bezpieczeństwa, aby zapobiegać i wykrywać cyberataki.

Pierwszym krokiem do zapobiegania cyberatakom jest wprowadzenie odpowiednich zasad. Polityka cyberbezpieczeństwa firmy powinna obejmować to, co jest potrzebne do zapobiegania i wykrywania cyberataków oraz sposobu, w jaki będą reagować w przypadku naruszenia.

Zasady bezpieczeństwa cybernetycznego zawierają wytyczne dotyczące ochrony danych firmy, własności intelektualnej i sieci przed złośliwymi atakami, które mogą prowadzić do naruszenia danych, kradzieży własności intelektualnej lub zniszczenia sprzętu lub oprogramowania.

Najczęstszym powodem, dla którego firmy padają ofiarą cyberprzestępczości, jest brak inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Wiele organizacji po prostu nie wkłada wystarczająco dużo wysiłku w ochronę swoich operacji przed hakerami. Inne przyczyny cyberprzestępczości to złośliwi pracownicy, luki w oprogramowaniu i brak wiedzy na temat zagrożeń, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataku. Organizacje, które są zbyt skoncentrowane na celu końcowym, często nie myślą o tym, jak chronić swoje dane. Może to wynikać z braku funduszy na cyberbezpieczeństwo, braku wiedzy i uwagi w organizacji lub innych powodów. Ponadto firmy, które mają do czynienia z dużą ilością wrażliwych danych, mogą nie mieć zasobów niezbędnych do ochrony przed cyberprzestępczością.